Legitymacje

BIURO KU AZS ZUT 

Dni, godziny i miejsca wyrabiania/przedłużania legitymacji AZS

Jak wyrobić legitymację :

Udaj się do swojego Trenera w celu potwierdzenia przynależności do sekcji.

W bieżącym roku akademickim 2019/2020 wysokość opłacanej składki przy podstawowej kwocie ubezpieczenia (STANDARD) tj. 6 500 zł. wynosi:

-80 zł.  dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie/obowiązuje posiadanie potwierdzenia przynależności do sekcji od Trenera/,

130 zł.  dla sympatyków (osób chcących korzystać z siłowni ZUT przy ul.Tenisowej 33),  oraz pracowników uczelni wyższych i studentów z innych uczelni chcących przynależeć do sekcji sportowych KU AZS ZUT.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na wyższe kwoty:

– na kwotę 25 000 zł./należy zaznaczyć odpowiednią wysokość przy wypełnianiu ankiety w systemie/. Opłata składki wyniesie wtedy 125 zł. dla członków sekcji i 170 zł. dla sympatyków

oraz

– na kwotę 65 000 zł. /należy zaznaczyć odpowiednią wysokość przy wypełnianiu -ankiety w systemie/. Opłata składki – informacja w Biurze KU AZS ZUT

W roku akademickim 2019/2020 każdy członek naszego Klubu przy opłacaniu składki otrzyma koszulkę AZS.

ZAPRASZAMY!

Każdy, kto zechce zostać członkiem AZS, musi zarejestrować się w systemie internetowym, by z wygenerowaną deklaracją, zdjęciem i legitymacją studencką udać się do biura KU AZS ZUT po odbiór legitymacji AZS lub ISIC-AZS.

Obecni członkowie AZS, którzy zechcą przedłużyć ważność swojej legitymacji na kolejny rok, także muszą zarejestrować się w systemie. System w analogiczny sposób wygeneruje deklarację, na podstawie której w biurze KU AZS ZUT można będzie odebrać hologram do wklejenia na swojej legitymacji.

Dzięki tym zabiegom wszyscy dotychczasowi i nowi członkowie AZS zostaną spisani w jednej bazie, której dane zgodnie z obowiązującymi standardami będą pilnie strzeżone.
REJESTRACJA/PRZEDŁUŻENIE

Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się w systemie i zaktualizowania swojej legitymacji. Więcej o legitymacjach AZS, szczegółach ubezpieczeń oraz korzyściach płynących z ich posiadania. TUTAJ

UWAGA!

Studenci udający się do Biura KU AZS ZUT w celu potwierdzenia osiągnięć sportowych do stypendium za miniony rok akademicki winni okazać  aktualną leg. AZS (na r.a. 2018/19) lub na miejscu ją uaktualnić.

W/w mają pierwszeństwo w kolejce do Biura.